xjden10:

"Với một số người, Tuổi Xuân, Tình yêu, Báu vật và Hôn Nhân là cùng một người con gái. Với những người khác, đó lại là bốn người con gái khác nhau. Tuy nhiên, cho dù có là ai, Tuổi Xuân, Tình yêu, Báu vật hay Hôn Nhân, có một sự thật không thay đổi. Đó là: Hãy trân trọng cô gái của bạn!"

Wazza Pink

P1 P2 P3 P5.

(Source: mua-thu-thang-muoi)

To Tumblr, Love Pixel Union